Paging Systems

Better service, More Choice !

Paging Systems

Better Service, More Choice !

Calling Systems

Better Service, More Choice !

Service Call System

Better Service, More Choice !

Calling Systems

Better Service, More Choice !

Factory & Superstore

 

โรงงานใช้ในบริเวณที่พักพนักงานขับรถ, จุดเบิก-จ่ายสินค้า หรือในส่วนของไลน์ผลิต ฯลฯ

CALLING SYSTEM

 

MODEL : SB6-6X (3 CALL 3 CANCEL)

 


MODEL : SB6-6X (5 CALL 1 CANCEL)

 


 

 

โรงงานใช้ในบริเวณที่พักพนักงานขับรถ, จุดเบิก-จ่ายสินค้า หรือในส่วนของไลน์ผลิต ฯลฯ

PAGING SYSTEM


MODEL : SP-01

 


MODEL : IQ-15

 


MODEL: IQ-30

 

 
 


21 มกราคม 2563

ผู้ชม 1239 ครั้ง

Engine by shopup.com